دی 24, 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مطابق قانون و شرع حق جدایی و طلاق در اختیار مرد است و زن اختیاری برای طلاق ندارد؛ مگر اینکه مرد امتیاز داشتن حق

جستجو کنید

تماس با ما

مشاوره
سوال و پاسخ
مسیریابی دفتر

02122227212

02122227112

09121991266